Jdi na obsah Jdi na menu

CO DĚLÁME

NÁRODNÍ ASOCIACE POSKYTOVATELŮ PSŮ SE SPECIÁLNÍM VÝCVIKEM

 

 

logo-nappsv.jpg

 

 

Kdo jsme a jak jsme vznikli?

Speciální výcvik psů pro asistenci a podporu osob s potřebností nebo postižením se v ČR traduje od roku 2000. Po 20 letech praxe vidíme, že naše zkušenosti se v mnohém zcela shodují se zkušenostmi jiných státu v Evropě i v zámoří, nicméně se také jasně ukazuje, že máme u nás i svá národní specifika, která nelze nerespektovat, aniž by nebyla narušena kvalita celku. V roce 2006 došlo ke spontánnímu vzniku uskupení několika subjektů, činných v popsaném oboru, ve svaz organizací zabývajících se výchovou, tréninkem a předáváním asistenčních a vodících psů klientům, ale také canisterapií a sociální prací s klienty i školením veřejnosti a odborníků. Tento neformální svaz svou činnost vyvíjel na dobrovolné bázi, volnou formou a pro svůj záměr, do budoucna toto uskupení profesionalizovat, byl toho roku založen spolek – nestátní nezisková organizace. Vůli deklarovat kvalitu práce cítila asi každá organizace v tomto oboru v ČR. Některým zcela vyhovovalo prostředí obecných evropských norem stanovených v mezinárodních asociacích, organizace z neformálního svazu však nenalezly motivaci v nadnárodních normách a zůstaly při neformální tvorbě norem národních.

Rok 2020 přinesl velmi silné podněty k aktivizaci tohoto svazu a z neformální volné spolupráce, sledující kvalitu práce a moderní vývoj v oblasti tréninku asistenčních psů, vznikl formální profesionální nástroj pro podporu udržení a růstu kvality práce popsaných subjektů. Pod pojmem „kvalita práce“ mají zakládající organizace konkrétně na mysli, cílenou a přímou kontrolu nejen kvality odbornosti personálu, výcviku psů a secvičení týmu „klient a pes“, a jiných procesů, ale i kontrolu účelnosti speciálního výcviku psa a v návaznosti na to i účelnosti vynaložených nákladů, mnohdy z veřejných zdrojů, kapitol MPSV ČR.

Můžeme tedy veřejně prohlásit, že organizace, které v minulosti formovaly volný způsob spolupráce, se rozhodly pro kroky formální a že Národní asociace poskytovatelů psů se speciálním výcvikem má svou validní platformu, na které reálně může garantovat kvalitu práce svých členských organizací.

 

Základní cíle Asociace

 • Sdružovat profesní organizace (spolky, společnosti, ústavy apod.) v oboru „Asistenční pes a Vodící pes – Pes se speciálním výcvikem“
 • Podporovat a vést k profesionalitě, kompetencím, kvalitě a odpovědnosti za obor i veřejné finanční zdroje
 • Být hrdou a respektovanou profesní organizací a hájit zájmy všech - uvnitř v organizacích praktikujících v uvedeném oboru (pracovníků i dobrovolníků, ale i jejich klientů a také psů – psích pomocníků) i veřejnosti.
 • Zvyšovat kvalitu a bezpečí v procesech a výstupech i v dlouhodobé následné službě.
 • Být důvěryhodným a konstruktivním partnerem státních orgánů v oblasti výchovy, výcviku a testování asistenčních a vodicích psů.

 

Co nabízíme?

 • Alternativu k požadavku na členství v ADI nebo IGDF při zachování srovnatelné kvality výcviku, testování a následné péče.
 • Malým organizacím, které nemohou splnit finanční požadavky ADI nebo IGDF na akreditaci a členství nebo organizacím, pracujícím způsobem, který není plně kompatibilní s požadavky ADI nebo IGDF, umožníme pracovat při dodržení daných standardů.
 • Novým a začínajícím organizacím pomůžeme nastavit požadované standardy výcviku, testování a následné péče.
 • Supervizní a intervizní konzultace členským organizacím, pro podporu chodu, rozvoje i inovací, se 100% respektem k potřebám a specifikům české společnosti a legislativy v ČR.

 

Co požadujeme?

 • Od všech členských organizací požadujeme dodržování stanovených standardů výcviku, testování a následné péče, stanov Asociace, jejích vnitřních Směrnic a aktivní přístup ke zvyšování kvality práce ve všech oblastech.

 

Co garantujeme?

 • Kvalitu výcviku, testování týmů a následnou péči o klienty nejméně na úrovni standardů ADI a IGDF.
 • Ve všech krocích možnost posouzení nezávislým oborovým komisařem (sociální práce, trenér asistenčních psů) – validaci zkoušek psů a týmu „klient a pes“ v oboru speciálního výcviku psů.

 

Zásady kontrolní práce

 • Neduplikujeme kontrolní činnost v oblastech, kde pracují české orgány (finanční správa, veterinární správa, ÚKOZ). ADI a IGDF provádějí kontrolu v těchto oblastech 1x za 5 let, a to bez znalosti českých zákonů. Orgány ČR – kontrola kdykoli a se znalostí českých zákonů.
 • V klíčových bodech procesu (definice zakázky, soubor dovedností psa, certifikace psa, apod.) je povinná účast nezávislého oborového komisaře osobně. Tím je naplněna unikátní forma kontroly účelnosti nejen samotné služby, ale i účelnosti vynaložených finančních nákladů!

 

Zásady standardů testování psů

 • Asistenční pes i vodicí pes skládá certifikační test přístupu do veřejných prostor a test odborných dovedností. První certifikaci psa musí být přítomen nezávislý oborový komisař.
  • Asistenční psi: rozšířený[1] test přístupu do veřejných prostor podle ADI a test asistenčních dovedností (ADI nedefinuje)
  • Vodicí psi: redukovaný[2] test přístupu do veřejných prostor (IGDF nepožaduje) a test vodicích dovedností (příloha č. 2 k Vyhl. 388/2011 Sb., IGDF nedefinuje).
 • Testování nikde nejde pod úroveň standardů ADI nebo IGDF nebo přílohy č.2 k Vyhl. 388/2011 Sb.

 

Zásady následné péče

 • Přetestování asistenčních psů vždy nejpozději po 3 letech (ADI nepožaduje). Klient s asistenčním psem musí znovu složit test přístupu do veřejných prostor i test odborných dovedností. Smyslem je udržení kvality, průběžná kontrola chování psa na veřejnosti a získání měřitelných informací o vývoji výkonu celého týmu.
 • Pro vodicí psy konzultace a pomoc na dobrovolné bázi, pokud je pes majetkem klienta (hrazen Úřadu práce). Pokud je vodicí pes v zápůjčce, platí i pro něj přetestování po max. 3 letech, jako pro asistenčního psa.
 • Kontakt s organizací (telefon, e-mail, osobní návštěva, docvičení nebo přecvičení u organizace) po celou dobu aktivního života psa.
 • Pomoc při úmrtí psa, přednostní vycvičení nového psa, pokud klient projeví zájem.

 

 

 

Kontakt: nappsv@post.cz

 

[1] Public Access Test ADI, rozšířený o některé úkony, specifické pro podmínky ČR.

[2] Public Access Test ADI s vynecháním úkonů, které jsou testovány podle přílohy č.2 k Vyhlášce 388/2011.